Maatschappelijk inkomen (voorheen basisinkomen), de basis voor Geluk

Geluk Centraal is een voorstander van een Maatschappelijk Inkomen. Dat zorgt ervoor dat je je geen zorgen meer hoeft te maken over of je wel rond kunt komen aan het eind van de maand. Door die zekerheid gaat men - zo tonen diverse onderzoeken aan - zich meer richten op activiteiten die voor henzelf een grote toegevoegde waarde hebben. Ook de maatschappij plukt daar de vruchten van. Als iedereen doet waar hij/zij/hen gelukkig van wordt, wordt de maatschappij immers ook gelukkiger. Maar er is ook een basisbijdrage: Wat geef jij terug aan de maatschappij.

Interessant? Deel het artikel

blij kijkend persoon
Foto: WHS MEDIA

In Nederland wordt al heel lang gedebatteerd over het wel of niet invoeren van een Maatschappelijk Inkomen. Politieke partijen duikelen over elkaar heen met verschillende standpunten, gemeenten zien het soms als (deel-)oplossing voor het beperken van bijvoorbeeld het aantal bijstandsuitkeringen, particuliere initiatieven zijn met meer of minder succes al ingevoerd. Geluk Centraal is altijd al een voorstander van het Maatschappelijk Inkomen, een standpunt dat door diverse onderzoeken wordt ondersteund.  Zo kwamen we op basisinkomen.nl een onderzoek tegen waarin wordt aangetoond dat net geboren kinderen kinderen waarvan de moeders een soort van basisinkomen kregen, op 1-jarige leeftijd beschikken over een verbeterde hersencapaciteit ten opzichte van de controlegroep. 

Het onderzoek werd uitgevoerd op een aantal kraamklinieken in grote Amerikaanse steden. Aan het onderzoek –  The impact of a poverty reduction intervention on infant brain activity – werkten duizend vrouwen mee. Die waren net bevallen en hadden allen een laag inkomen. De onderzoekers gaven de helft van de groep iedere maand 333 dollar, de andere helft ontving elke maand 20 dollar. In beide gevallen mochten de vrouwen het geld vrij besteden. Toen de kinderen een jaar oud werden bezochten de onderzoekers hen opnieuw enn kwamen opvallende verschillen tegen. De hersencapaciteit van de groep met een hogere toelage week af van de groep die slechts 20 dollar kreeg. De patronen die de onderzoekers bij de ‘rijker bedeelde’ groep vonden zijn in eerdere onderzoeken in verband gebracht met betere scores op latere leeftijd op het gebied van taal, de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.”

Remt armoede de ontwikkeling?

Onderzoeker Kimberly Noble stelt: “We weten al jaren dat in armoede opgroeien de kans op mindere schoolprestaties, een lager salaris en een slechtere gezondheid vergroot.” Dit onderzoek lijkt er op te wijzen dat niet de bijkomende omstandigheden maar de armoede zelf de verschillen in ontwikkeling veroorzaakt.

Toch zijn de onderzoekers nog wel voorzichtig met hun conclusies. Hoewel de verschillen significant waren – en de gevonden patronen wijzen op een betere ontwikkeling op latere leeftijd, is het onderzoek niet hét bewijs dat armoede de enige oorzaak is van een achterblijvende ontwikkeling is. Maar de onderzoekers schrijven in de discussieparagraaf wel: “Als we het onderzoek wegen, concluderen we dat de gevonden resultaten  in de onderzochte groep bewijzen dat een maandelijkse onvoorwaardelijke financiële steun een positieve invloed had op de hersencapaciteit van de kinderen. En dat is een belangrijke uitkomst. Want juist de hersencapaciteitspatronen die we tegenkwamen worden gelieerd aan hogere taalvaardigheids-, cognitiviteits- en sociaal-emotionele scores bij oudere kinderen en jongvolwassenen.”

(tekst gaat verder onder de foto)

blij kijkende kinderen die in een klas met een opdracht bezig zijn
Onderzoek wijst uit dat minder armoede leidt naar betere (school)prestaties bij kinderen op latere leeftijd. Foto: WHS MEDIA

Minder armoe brengt meer geluk

Hoewel het onderzoek dus niet overal een antwoord op heeft en er nog veel meer onderzoek nodig is wijst het wel degelijk een richting op. In de woorden van de onderzoekers:
“Traditionally, debates over income transfer policies directed at low-income families in the United States have centered on maternal labor supply rather than child well-being. Our findings underscore the importance of shifting the conversation to focus more attention on whether or how income transfer policies promote children’s development.”  In het kort vertaald: Kijk bij gezinnen die in armoe leven niet alleen naar het aan het werk krijgen van de ouders. Maar bekijk vooral of en hoe inkomensverschuiving helpt in de ontwikkeling van het kind.

En dat sluit aan bij de opvatting van Geluk Centraal: Geef iedereen met de Nederlandse nationaliteit een basisinkomen, al vanaf de geboorte! Wij zijn er – mede dankzij dit onderzoek – nog meer van overtuigd dat dat zorgt voor meer geluk per persoon en dus voor een gelukkiger maatschappij. Naast het basisinkomen kennen we in de opvatting van Geluk Centraal ook de basisbijdrage: Wat geef jij terug aan de maatschappij.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief zodat we je geregeld op de hoogte kunnen houden.
Wat zouden we het leuk vinden als je ons ook een mail stuurt met waar jij gelukkig van wordt.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief zodat we je geregeld op de hoogte kunnen houden. Wat zouden we het leuk vinden als je ons ook een mail stuurt met waar jij gelukkig van wordt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *