‘De Val’ van Kabinet Rutte IV: Een gebrek aan visie en menselijkheid. De hoogste tijd om Geluk Centraal te zetten? Doe mee!

Het is zover! In de afgelopen periode heeft het kabinet Rutte IV enorm veel tijd verspild aan het benadrukken van beperkingen en belemmeringen, in plaats van zich te richten op mogelijkheden en oplossingen. Deze strategie van premier Rutte heeft geleid tot een verdeelde samenleving, waarin solidariteit en het welzijn van mensen die afhankelijk zijn van de overheid op het spel worden gezet. Nederland, ooit bekend als een solidair land, lijkt zich nu steeds meer te richten op individualisme, terwijl cruciale problemen worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Het gebrek aan een heldere visie en de vasthoudendheid aan bestaande systemen en belangen getuigen van een regering die de ogen sluit voor de realiteit.

Interessant? Deel het artikel

Foto: WHS MEDIA
Foto: WHS MEDIA

Het kabinet viel over de migratieproblematiek. Er zijn onoverkomelijke verschillen over hoe de voormalige coalitiegenoten denken over die kwestie, zo liet Rutte weten aan de verzamelde pers. Voormalig VVD-minister Henk Kamp ging daarop direct in de campagnestand en verdedigde Rutte door onomwonden op Radio 1 vast te stellen dat zo goed als alle probleemdossiers in Nederland gekoppeld zijn aan het migrantendossier.  En daarom – zo stelde Kamp –  heeft het geen zin nog verder te praten over al die andere dossiers zolang het migrantenprobleem niet getackeld is. Rutte gokt daarmee duidelijk op een One Issue-verkiezing en gaat er vanuit dat zijn partij juist op dat dossier het beste uit die strijd komt.

Het klopt natuurlijk dat de problematiek rondom de vluchtelingenstromen één van de kwesties is die de Nederlandse samenleving verdeelt. Een wereldwijde migratie is gaande en het idee dat we deze stroom kunnen tegenhouden, is een illusie. Het is daarom essentieel om het concept van asiel beter te begrijpen en te kijken naar de visie van vooruitdenkers zoals Geluk Centraal. Maar de crisis in Nederland is volgens diezelfde denkers ‘slechts’ een gevolg van de manier waarop er in Nederland wordt geregeerd.

De beide Kamers horen een goede afspiegeling te zijn van de bevolking. Het Kabinet voert vervolgens – samen met het ambtenarenapparaat – het door de Kamers vastgestelde beleid uit. Daarbij dienen zowel het Kabinet als de ambtenaren zich te voegen in een dienende rol.  Zo zou het dus moeten zijn, maar de Kamers blijken vaak een papieren tijger die aan de hand loopt van het kabinet. Het Kabinet is meer beleidsmaker dan uitvoerder en de ambtenarij lijkt soms vooral bezig met het controleren van ooit bedachte regeltjes.  En de baantjescarroussel van politici bestaat gewoon. Van een dienende rol is bij dit alles nog maar heel weinig te merken. Overal in het land zie je dan ook dat de veelgeprezen burgerparticipatie burgers eerder frustreert dan dat ze die burger echt laten meebeslissen.

Terug naar de basis

Geluk Centraal kijkt daarom op een geheel andere wijze naar alle problemen en dossiers waarmee we als maatschappij te maken hebben of krijgen. ‘Terug naar de basis’ is daarbij op alle dossiers het kernbegrip: Bekijk het ‘probleem’ vanuit de basis en vraag je dan af hoe je – zonder gehinderd te zijn door bestaande oplossingen en afspraken – dat probleem kunt oplossen of liever nog kunt voorkomen.  Dat kun je doen in letterlijk ieder dossier dat speelt in de samenleving.
Kijk je bijvoorbeeld naar de voedselvoorziening dan stel je vast dat het de kerntaak van de agrarische sector is om Nederland langdurig en duurzaam van gezond voedsel te voorzien. En dus niet het verrijken van een paar grote ondernemers.

Of dat de kerntaak van de gezondheidszorg is om Nederlanders gezond te houden en daar waar nodig om ze beter  te maken. En dus niet het verantwoorden van handelingen van een huisarts of het verrijken van zorgbureaus. Ook het One Issue-migrantenprobleem van Rutte zou je zo moeten bekijken. Doe je dat met de mensen van en rond Geluk Centraal dan ziet dat er ongeveer als volgt uit.

Het migranten-dossier als voorbeeld

Het is een groot misverstand dat ‘rechtse’ mensen denken dat ‘linkse’ mensen de toestroom van vluchtelingen onvoorwaardelijk omarmen. In werkelijkheid is er in beide kampen aandacht voor verschillende aspecten van de problematiek. Terwijl linkse mensen vaak het humane aspect vooropstellen, benadrukken rechtse mensen dat het land vol dreigt te raken. De discussie over vluchtelingen kan niet eenzijdig gevoerd worden op basis van een van deze argumenten. Het sluiten van de grenzen zonder oog te hebben voor degenen die terecht hun land ontvluchten, getuigt van een gebrek aan empathie. Aan de andere kant mogen we ook niet de ogen sluiten voor de zorgen van de Nederlandse bevolking, met name degenen die het eerst geconfronteerd worden met de gevolgen van een als te vol ervaren land.

Met 85% van de Nederlanders die van mening is dat de toestroom van vluchtelingen moet worden beperkt, is het tijd om grondig te onderzoeken waarom deze vluchtelingen naar de westerse wereld komen. Het gaat hierbij niet alleen om Nederland, maar om het gehele Westen.

Echte vluchtelingen, ongeacht de grens, zoeken een veilige haven. Ze hechten geen waarde aan een specifiek land, maar willen simpelweg ontsnappen aan gevaarlijke situaties.

Er zijn verschillende redenen waarom vluchtelingen hun land ontvluchten, zoals oorlog, onveiligheid vanwege religie, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, hongersnood of onleefbare omstandigheden door klimaatverandering. Het voorkomen van vluchtelingenstromen vereist een aanpak die gericht is op het wegnemen van deze oorzaken. Helaas zijn we niet effectief genoeg in het aanpakken van deze problemen.

Oorlogen blijven voortduren omdat er belangen zijn bij de oorlogsindustrie en omdat stabiliteit in andere landen gunstig is voor de toegang tot grondstoffen. Het geloof is een ander complex aspect waar we niet altijd tolerant tegenover staan, terwijl we zelf in het verleden met geweld religies verspreidden. Maar de grootste toekomstige vluchtelingenstromen zullen het gevolg zijn van klimaatverandering. Grote delen van de wereld zullen onbewoonbaar worden door droogte, overstromingen en extreme hitte. Het is ironisch dat we ons nog steeds bezighouden met triviale discussies, zoals het halen van stikstofdoelen, terwijl we de urgente klimaatcrisis negeren.

Als we werkelijk willen stoppen met vluchtelingenstromen, moeten we de oorzaken van vlucht aanpakken. Het vraagt om een daadkrachtige aanpak van conflicten, investeringen in duurzame vrede en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Alleen dan kunnen we een veilige wereld creëren waarin mensen niet gedwongen worden hun geboorteland te verlaten.

Het is tijd om de leeuw in de bek te kijken en te erkennen dat het stoppen van vluchtelingenstromen vraagt om een integrale aanpak van de problemen die mensen dwingen te vluchten. Het is hoog tijd voor een regering die niet alleen reageert op de symptomen, maar die ook proactief werkt aan het wegnemen van de oorzaken. Laten we de discussie voeren op basis van empathie, begrip en het streven naar een rechtvaardige wereld waarin we zowel humaan zijn als de belangen van ons eigen land respecteren.

Politieke partij Geluk Centraal: Een oproep tot fundamentele verandering in Nederland

Bekijk je de huidige staat van ons land en alle dossiers die hier en in de wereld om ons heen spelen, dan kun je niet anders dan concluderen dat je niet een alleen anders naar problemen en dossiers moet kijken. Nederland staat op een punt waarop fundamentele veranderingen nodig zijn, óók in de manier waarop we ons landsbestuur hebben ingericht. Als initiatiefnemer van Geluk Centraal geloof ik met vele vooruitdenkers, wetenschappers, ondernemers en betrokken burgers, dat het tijd is voor een update in verschillende aspecten van onze samenleving.

Of het nu gaat om voedselproductie, de zorgsector of de inrichting van ons landsbestuur, Geluk Centraal heeft concrete ideeën over hoe het anders en beter kan.

Met de val van het kabinet is dit het juiste moment om het draagvlak onder onze leden en iedereen die de denkrichtingen van Geluk Centraal omarmt of een warm hart toedraagt, te inventariseren. We roepen dan ook op om contact op te nemen met het secretariaat via secretariaat@gelukcentraal.nl als je denkt dat je iets kunt en wilt bijdragen aan het vormgeven, ondersteunen en financieren om de politieke partij Geluk Centraal in te kunnen schrijven voor de aankomende verkiezingen. Geen tegenpartij, geen tegenstem. Samen vergroten we met de juiste toon het draagvlak voor een fundamentele systeemverandering.

Oproep aan de media

Als je als redacteur, journalist of televisiemaker van mening bent dat er nu iets fundamenteels moet veranderen, kun je bij onze redactie terecht voor inspirerende verhalen en inhoudelijke artikelen over onze denkrichtingen voor een toekomstbestendige basis en diverse actuele thema’s in de samenleving. Voel je vrij om deze artikelen te delen – sterker nog, we waarderen dat enorm. Wil je zelf graag een artikel of interview publiceren over Geluk Centraal, neem dan contact op met persvoorlichter Harrie Kiekebosch en stuur een mail naar pers@gelukcentraal.nl. We gaan graag het gesprek of debat aan en vertellen ons verhaal. Bezoek voor de meest recente publicaties en denkrichtingen.onze website gelukcentraal.nl.

Verandering is iets wat we nu moeten doen! Geluk Centraal is een vereniging van vooruitdenkers met politieke ambities die samen met jou van Nederland een geweldig land willen maken door ‘geluk’ centraal te stellen. Laten we samen nadenken over de benodigde denkrichtingen en hervormingen. We mogen de huidige problemen niet doorschuiven naar toekomstige generaties. In plaats van te mopperen over hoe de dingen zijn, moeten we bedenken hoe ze kunnen zijn en ondernemen we actie. Het leven is immers geen generale repetitie.

Check voor meer denkrichtingen en oplossingen ook onze websites gelukcentraal.nl, maatschappelijk-inkomen.nl, groene-enveloppe.nl, derde-kamer.nl en de8miljardste.nl en denk en doe mee!

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief zodat we je geregeld op de hoogte kunnen houden.
Wat zouden we het leuk vinden als je ons ook een mail stuurt met waar jij gelukkig van wordt.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief zodat we je geregeld op de hoogte kunnen houden. Wat zouden we het leuk vinden als je ons ook een mail stuurt met waar jij gelukkig van wordt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *