Je moet boeren niet uitkopen: “Maak de huidige manier van bouwen niet meer mogelijk”

Boeren uitkopen omdat ze teveel stikstof produceren is een lapmiddel. We moeten naar fundamentele oplossingen. Naar duurzame bedrijfssystemen: laat boeren bouwmaterialen verbouwen en maak de bouw nu per direct biobased. Stimuleer schone materialen door met voorrang vergunningen te verstrekken en maak het gebruik van vervuilende materialen en de traditionele bouwwijze onaantrekkelijk.

Interessant? Deel het artikel

Foto: WHS MEDIA
Foto: WHS MEDIA

De manier waarop en de kortzichtige ‘drogmaatregelen’ waardoor onze boeren nu moeten boeten voor een teveel aan stikstof in ons land, is het gevolg van een veel te eenzijdige aanpak van het probleem. Dat het roer om moet, dat is wel duidelijk. Maar de manier waarop leidt niet tot een oplossing: met oneindig veel geld bedrijven opkopen totdat het totale niveau van stikstofuitstoot onder de maximale grens grens komt, en dan verder maar weer. Het probleem verplaatsen door de vrij gevallen stikstofrechten te verhandelen, door ze bijvoorbeeld te verkopen aan de bouw, Schiphol en grote industriëlen, is even schandalig.

Als je met visie stuurt kom je tot heel andere oplossingen dan wanneer je met geld stuurt. Neem de eenmalige bijdrage in verband met energiearmoede. Je kunt iedereen geld geven, je had ook iedereen zonnepanelen kunnen geven.

De visie van Geluk Centraal vormen we niet eerder dan dat we een systeem of situatie eerst helemaal terug herleiden naar het fundament. Als je dat bij de agrarische sector doet, kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat er links of rechts om voedsel geproduceerd moet worden. Maar aan de andere kant moet je concluderen dat de manier waarop we dat nu doen van tafel moet.

Door bedrijven op te kopen kom je noch aan de voedselproductie, noch aan de manier waarop tegemoet. Je lost dus het probleem niet op, je creëert een nieuw probleem. Als je even wacht hebben we straks weer te weinig boeren die dan ook nog eens niet duurzaam produceren…

Door boeren uit te kopen, speel je stikstofruimte vrij voor de bouw. Want we hebben snel huizen nodig. Maar als je het proces van bouwen vanaf het fundament herontwikkelt, met de kennis en kunde van nu, dan hoef je helemaal geen stikstofruimte te hebben. De bouw kan immers vandaag al biobased, natuurinclusief en zo voort zijn. We bouwen met beton en bakstenen, ijzer en staal. Dat proces is ontwikkeld in de tijd dat we geen idee hadden van eindigheid van grondstoffen en uitstoot van broeikasgassen. En ja, het heeft ons ook veel gebracht. Maar nu niet meer.

Hervorm de bouwsector nu

Geluk Centraal wil minstens twee vliegen in een klap slaan, door per direct alle pijlen te richten op biobased bouwen waarbij de boer leverancier wordt van grondstoffen voor de bouw. Daar zal best weerstand tegen zijn. Net als dat de industrie rondom boeren veel geld aan het huidige systeem verdient, is er rondom de bouw ook een complete industrie (met machtige lobby) die iedere transitie zal traineren.

Maar gasloos bouwen kende ook weerstand en we konden eerst ook niet zonder gas van Groningen. Uiteindelijk bleek de weerstand het grootste probleem.

Wij stellen voor het bouwbesluit per omgaande zo aan te passen dat biobased bouwen op alle fronten voorrang krijgt. Je moet dan denken aan versneld, misschien wel per direct vergunning verstrekken aan bouwprojecten die geen stikstof uitstoten. Dat kan namelijk zonder enig probleem. Houtbouw slaat zelfs CO2 op in plaats van dat het extra CO2 uitstoot. Hout, riet, hennep, het is er allemaal en je kunt er heel goed mee bouwen.

Foto: Greentogether Architecten BNA

Investeer in een nieuw verdienmodel voor de agrarische sector

En wat nu zo mooi is aan veel van die biologische bouwmaterialen is, dat ze op ons eigen platteland verbouwd kunnen worden. Door boeren! Dus waar je nu boeren uitkoopt, zou je eigenlijk van de bouw moeten eisen dat ze stikstofvrij bouwt. Dat zal én de bouw vlot trekken én boeren een nieuw verdienmodel geven.

Je kunt zo het grote uitkoop-geld voor boeren in de zak houden. Of je kunt er de vervuilende toeleveringsbedrijven aan de bouw misschien mee uitkopen.

Toon leiderschap en pak nu door. Dit is het moment om biobased en circulair bouwen te stimuleren door het alternatief niet meer mogelijk of op zijn minst onaantrekkelijk te maken. Op deze manier versnellen we de woningbouw, verkleinen het woningtekort, ontlasten we de overheid (vergunningen), geven we de boeren een nieuw verdienmodel, zorgen we voor onze natuur en dragen we bij aan een betere leefomgeving voor mens en dier.

Wist je dat…

  • wonen in een biobased huis een stuk gezonder is?
  • houtbouw veel makkelijker modulair en flexibel in te zetten is.
  • je met houtbouw eenvoudig en snel naar behoefte kunt bouwen of naar behoefte kunt aanpassen?
  • deze werkwijze met een visie goedkoper is dan de huidige geldgedreven werkwijze?

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief zodat we je geregeld op de hoogte kunnen houden.
Wat zouden we het leuk vinden als je ons ook een mail stuurt met waar jij gelukkig van wordt.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief zodat we je geregeld op de hoogte kunnen houden. Wat zouden we het leuk vinden als je ons ook een mail stuurt met waar jij gelukkig van wordt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *