Meer ontwikkel-mogelijkheden voor meer- en hoogbegaafden

De regio Tilburg investeert extra in de ontwikkeling en goede ondersteuning van meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren. Een programmateam gaat samen met het onderwijs en het bedrijfsleven kijken naar extra ontwikkelmogelijkheden voor meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren in de regio.

Interessant? Deel het artikel

hoogbegaafd
Foto Jostijn Ligtvoet

Er is onderzoek gedaan naar het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor deze groep in de regio. Daaruit blijkt dat de regio Tilburg goed op weg is. Zowel qua aanbod, samenwerking, de rol die Leerplicht en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) vervullen, als de initiatieven die lopen. Een programmateam dat werkt vanuit centrumgemeente Tilburg gaat dit samen met de regio verder uitbouwen. Het hoofddoel is extra ontwikkelmogelijkheden voor meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren in de regio Midden-Brabant. Daarnaast is een doel om het aantal thuiszitters en voortijdig schoolverlaters te verminderen, talenten te behouden voor de regio en bij te dragen aan een inclusieve samenleving. In het schooljaar 2021-2022 zijn al enkele activiteiten uit het programma in gang gezet. Zoals het (door)ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten en de ontwikkeling van creatieve werkplaatsen, waar creatief- en hoogbegaafden zich verder kunnen ontwikkelen. En de pilot ouderbegeleiding, waarbij ouders extra begeleiding krijgen van team Leerplicht/RMC om hun kind op de juiste plek in het onderwijs te krijgen. Of de schakelklas universiteit, die ervoor zorgt dat hoogbegaafde drop-outs zonder diploma toch naar de universiteit kunnen.

Niet altijd makkelijk

Landelijk is zo’n 10% van de 0-27-jarigen meer- of hoogbegaafd. Deze vaak creatieve en intuïtieve beelddenkers met een hoog IQ, leren, werken, denken en voelen meestal anders. Zij vinden niet altijd makkelijk een weg in ons onderwijssysteem. Met naar schatting ca. 30% van hen gaat het niet goed  op school. Uit landelijke cijfers blijkt dat zelfs 47% van de schooluitvallers op het voortgezet onderwijs en 12% op het basisonderwijs meer- of hoogbegaafd is. Naar aanleiding van de landelijke cijfers is ook in de regio onderzoek gedaan naar het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor deze kinderen en jongeren, hun ouders en onderwijsorganisaties.

Kansen bieden

Wethouder Marcelle Hendrickx (Onderwijs en Jeugd): “We wilden hiermee niet alleen onderzoeken hoe we thuiszitten en voortijdig schoolverlaten bij deze jonge inwoners kunnen terugdringen. We willen vooral ook bekijken hoe we hen de kansen kunnen bieden die zij nodig hebben om hun talenten te ontplooien en hun plek in de samenleving te vinden.”

Het goede gesprek

“De beeldvorming van hoogbegaafdheid is zo tegengesteld aan wat het echt is”, aldus Hendrickx. “Juist deze kinderen en jongeren verdienen extra aandacht. Zij kunnen van grote waarde zijn voor onze samenleving als je ze op waarde weet te schatten. Daarom is het zo belangrijk dat we hier samen aan werken. Met het onderwijs, met andere professionals, maar ook met de jongeren zelf en hun ouders. We blijven hierover dan ook met elkaar het goede gesprek voeren.” Dit gebeurt onder andere in themabijeenkomsten, waarvan de eerste al op 27 januari geweest is. Marcelle Hendrickx ging met ervaringsdeskundigen en experts in gesprek en ervaringen werden gedeeld (vanwege corona in een kleine setting). Enkele onderwerpen die aan bod kwamen: wat betekent het om een hoogbegaafde jongere te zijn, wat heeft je op school geholpen, wat kom je tegen in je studie en op de werkvloer? De resultaten hiervan worden weer meegenomen in het programma.

Inwoners die willen meepraten of vragen hebben over meer– en hoogbegaafdheid, kunnen een bericht sturen naar mariette.van.hazendonk@tilburg.nl.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief zodat we je geregeld op de hoogte kunnen houden.
Wat zouden we het leuk vinden als je ons ook een mail stuurt met waar jij gelukkig van wordt.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief zodat we je geregeld op de hoogte kunnen houden. Wat zouden we het leuk vinden als je ons ook een mail stuurt met waar jij gelukkig van wordt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *