Met ons meedoen

Als je geluk centraal stelt, stel je ook de samenleving centraal. Daarom vragen we gedreven mensen met ons mee te doen.
Misschien heb je daar zelf wel goede ideeën over, in dat geval: kom maar op!

Geluk Centraal is gebaseerd op vier pijlers: gelijkheid, gezondheid, groen en gedrag:

Gelijkheid

Gelijkheid is voor Geluk Centraal dat iedereen gelijkwaardig is en/of gelijke kansen krijgt. We willen het fundament van de samenleving daarom zo hervormen, dat iedereen gelijkwaardig is én dat iedereen gelijke kansen kan oppakken.

Gezondheid

Gezondheid is een recht voor iedereen. Genezen is niet onbelangrijk, maar niet ziek worden is veel belangrijker, net als zorg voor elkaar hebben. Geluk Centraal wil terug naar dat fundament: naar een gezonde samenleving op alle fronten.

Groen

Groen is voor Geluk Centraal een verzamelwoord voor de natuur. We danken de aarde die ons kans geeft hier te leven, maar we beseffen meteen ook dat er we maar één aarde hebben. We moeten fundamenteel andere keuzes maken, niet zachter gaan rijden op de doodlopende weg, maar een afslag geven naar een groene horizon.

Gedrag

De samenleving is erbij gebaat dat iedereen meedoet. We vinden dat iedereen daar alle kans voor moet hebben. Daarom willen we voor iedere volwassene een basisinkomen én een vangnet om je verder te helpen. Want het is natuurlijk veel mooier als je wél meedoet aan de samenleving. Je bent hier ten slotte niet voor een generale repetitie.

Doe je mee?

  • Welke onderwerpen zou je op onze site belicht willen zien?
  • Zou je een bijdrage willen leveren aan een van de thema's op onze site?
  • Van wie zou jij wel een geluksverhaal willen horen?

In alle gevallen, neem gerust contact met ons op en stuur een mail naar secretariaat@gelukcentraal.nl