Mia Nijland: In transitie

Transitie. Ik vind het een rot woord omdat het gewone taal vervangt door ongewone taal. Het woord heeft verschillende betekenissen. Bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg gaat transitie vooral over de overgang van de ene levensfase naar de ander zoals het bereiken van de mijlpaal van 18 jaar. Het is in zorgland een begrip omdat het vele gevolgen heeft voor de zorg die dan in een keer niet meer nodig schijnt te zijn. De zogenaamde transitiepoli kan hierin begeleiden. Transitie is ook een vakterm voor het zich verplaatsen van de ene plek naar de ander, bijvoorbeeld uit de rolstoel naar het bed. We kennen allemaal transitie als het aangaan van een nieuwe identiteit en in de huidige maatschappij is transitie de grote verandering waar we middenin zitten...

Interessant? Deel het artikel

Foto: WHS MEDIA
Foto: WHS MEDIA

Het gaat namelijk niet goed met de wereld. De natuur protesteert aan alle kanten en economische belangen lopen zwaar uit de hand. De snelheid waarmee technologie ontwikkelt gaat voorbij aan menselijke waarden en het verschil tussen arm en rijk wordt groter en groter. Als we doorgaan zoals nu, heeft dat dramatische gevolgen voor de leefbaarheid op aarde en solidariteit in de samenleving. De noodzakelijke transitie brengt veel onrust teweeg, onvrede en onverdraagzaamheid. Toch moeten we hier doorheen, het is kiezen of delen. Wat doen we zoal en wat willen we doen voor een houdbare en mooie wereld nu, morgen en overmorgen? Een confronterende vraag.

Nog even serieus. De transitie loopt niet naar wens. Om de beweging in gang te zetten zijn in 2015 duurzame doelen ontwikkeld door de Verenigde Naties. Deze doelen, ook Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd, worden maar mondjesmaat gehaald. Blijkbaar raken ze ons niet genoeg om er samen vol gas voor te gaan. De sleutelrol voor het bedrijfsleven is geen succes en hier zit ook een angel want verandering start bij innerlijke drive en niet bij Google drive. Alles begint met een persoonlijke bereidheid om te willen veranderen en de mogelijkheid om dat te kunnen doen. Daarom zijn in 2020 de Inner Development Goals (IDG’s) ontwikkeld. Persoonlijke doelen als richting voor een wereldwijde beweging. Wat je er ook van vindt, ze sturen de goede kant op en inspireren als kompas voor het gewone leven. Het ene doel wat meer dan de ander, maat het zet aan tot beweging vanuit jezelf, en dat is nodig. De IDG’s zijn onderverdeeld in vijf categorieën met bijbehorende vaardigheden en kwaliteiten. Het gaat om de categorieën: zijn, denken, verbinden, samenwerken en doen. Van daaruit kan iedereen voor zichzelf bepalen of en wat je wilt betekenen op weg naar een toekomst waarin geluk centraal staat.

Met de IDG’s als vertrekpunt organiseren Jan Willem de Graaf en Arjan Middelkoop het komende jaar nog tien bijeenkomsten voor geïnteresseerden die vanuit kennis en  inspiratie, de beweging verder in gang willen zetten. Steeds rond een ander IDG thema. Niet voor de lol maar uit pure noodzaak.

Professor Brain & technology Jan Willem de Graaf: “Morgen staan we er slechter voor dan vandaag. Kijk naar de technologie. Onze controleerbare wereld is een schijnwereld. De manier waarop we de problemen nu oplossen ìs het probleem. Innoveren is belangrijk maar het moet anders. IDG is de eerste grote beweging die hier verandering ik kan brengen.”

Afgelopen donderdag was ik voor de derde keer aanwezig bij zo’n bijeenkomst, dit keer bij Saxion in Enschede. Erica Harp verzorgde een sessie om de IDG’s en de impact ervan te verkennen voor onszelf en voor de organisatie waar we werkzaam zijn. Een leerzame exercitie. In het gesprek na de oefening, ging het over de tijd waarin we leven en waar we naartoe gaan (van verlichting naar romantiek). Erica: “We worden teruggeworpen op wie we zijn (terug naar het fundament?) en we moeten op zoek naar wat ons potentieel is.” Het ging over hogere bewustzijnsstappen van de mens als zielen op reis, over het benodigde vertrouwen in het leven zelf en het belang van collectief leren van en met elkaar. Ik geef toe, het klinkt nogal soft en dat is het ook. We hebben namelijk ook meer soft -in de zin van vrouwelijke energie- nodig om de wereld te verbeteren; een transitie van masculiene naar meer feminiene eigenschappen. Op dat onderdeel is BBB dan in elk geval geslaagd. De softe benamingen als ‘er toe doen’ of ‘er mogen zijn’ kwamen ook langs en ze doen wellicht denken aan een soort ‘Wappietaal’. Toch is dit waar het om gaat. Het fundament van ons bestaan, we zijn er zover van af geraakt, dat het bijna gek klinkt.

Foto: Harrie Kiekebosch | Geluk Centraal

Als laatste onderdeel van de middag is het woord aan mede-oprichter Harrie Kiekebosch die namens Geluk Centraal vertelt over deze vereniging van vooruitdenkers. Over de visie en het digitale platform dat is ontwikkeld om kennis, verhalen en doorwrochte artikelen te delen. De plek waar het gesprek en de ontmoeting plaatsvindt die nodig is. De plek waar polarisatie niet nodig is en waar een nieuw fundament voor onze samenleving stap voor stap wordt gevormd door wie daar iets over wil zeggen. Deze middag is ook een uitnodiging aan alle aanwezigen om hun IDG ambities te delen via Geluk Centraal ‘to spread the word’. Samen aan de slag en individuele belangen in dienst van het gezamenlijke belang.

Wachtend op de trein naar huis, kijk ik om me heen op het drukke station. Ik zie veel masculiene aktetassen huiswaarts gaan met hun baasje. Ze schieten gehaast voorbij en ik hoor ze bellen op directieve toon: ‘Ja, inderdaad, laten we hier een tweesporenbeleid uitzetten.. bla bla’. Ik realiseer me dat er nog veel werk aan de winkel is als het gaat om de echte dingen van het leven. Dat we de poppenkast nog hoog in het vaandel hebben en ook dat de grootste groep mensen uit de samenleving zich wel op een station begeeft maar niet in kringen zoals vanmiddag. En die brug moeten we ook slaan, niet achteraf maar nu want iedereen doet ertoe en iedereen mag er zijn. Het is als in de zorg: niet voor ons maar met ons en anders ontstaat er een onderstroom die de andere kant op blijft gaan. Iedereen kan en moet onderdeel zijn van kleine veranderingen de goede kant op, geluk centraal voor iedereen. Het is daarom ook dat bewegingen als IDG zichtbaar onderdeel moet zijn van politieke programma’s. Centrale aansturing met daarnaast grote en kleine initiatieven omdat ze ergens ontstaan.

Een voorbeeld hiervan is (IDG) café De Brug in Havelte waar vanaf november 2023 maandelijks kleinschalige ontmoetingen worden georganiseerd voor leuke en zinnige zaken. Ont-moeten, zijn, vertragen en verbinden. Elke stap is er één. Graag nodig ik Jan Willem en Arjan uit om in de toekomst ook één van hun bijeenkomsten hier te organiseren. De ambiance is er fijn en je bent er verzekerd van een drankje.

Dank voor de inspiratie!

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief zodat we je geregeld op de hoogte kunnen houden.
Wat zouden we het leuk vinden als je ons ook een mail stuurt met waar jij gelukkig van wordt.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief zodat we je geregeld op de hoogte kunnen houden. Wat zouden we het leuk vinden als je ons ook een mail stuurt met waar jij gelukkig van wordt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *