Over ons

Eén noodzakelijke en allesomvattende transitie: denken vanuit welzijn en geluk

Anders denken betekent ook fundamenteel anders doen

We staan voor gigantische uitdagingen. Klimaatverandering, sociaalmaatschappelijke ongelijkheid, een overbelaste zorg en een enorm tekort aan betaalbare woningen. Om die uitdagingen toekomstbestendig op te kunnen lossen is een fundamentele systeemverandering nodig.

We moeten af van het welvaartsdenken, het moet over welzijn gaan. Daarom zijn de vooruitdenkers Wim-Heerke Spronk, Mia Nijland en Harrie Kiekebosch GelukCentraal begonnen, waar het nieuwe fundament voor onze samenleving gemaakt worden.

Er gaat best veel goed, maar dat is gebaseerd op fundamenten die aan renovatie toe zijn. We leven in een tijdperk waarin de systemen veranderen. De politiek zoekt naar nieuwe wegen, de energie is in transitie net als vervoer en landbouw, zelfs fundamentele wetenschap is verschoven naar het analyseren van data die er door internet ineens al is.

Om het sociaaleconomische speelveld serieus te nemen, moeten we bewust worden van de kwetsbaarheid van onszelf en de planeet waar we voor bepaalde tijd te gast zijn. Ook dat bewustzijn begint aardig manifest te worden. Mensen definiëren geluk steeds minder vaak als ‘alles moet lukken’. Geluk gaat over gezondheid, gelijke kansen, een groene omgeving, over je eigen gedrag. Geen vrijblijvendheid, maar vrijheid.

Visionair Wim-Heerke Spronk is initiatiefnemer: “Essentie van dat nieuwe fundament is wat mij betreft ‘dienend leiderschap’, uitgevoerd door autoriteiten met natuurlijk gezag, die koersen op geluk van mens en de samenleving. Daarbij moet je denken aan gelijke kansen voor iedereen, aan gezondheid en een groene leefomgeving. Dat mensen omzien naar elkaar en zich bemoeien met hun eigen leefomgeving. Want daar zit uiteindelijk de kracht die we nodig hebben. Vertrouw erop dat iemand liever meedoet dan thuiszit, zodat je het systeem van controle kunt ombuigen naar zelfredzaamheid. Geef iedere volwassene bijvoorbeeld een basisinkomen en zorg voor minimale bestaanszekerheid voor iedereen waardoor gelijke kansen ontstaan. Uiteindelijk moet je het wel zelf doen. Het leven is geen generale repetitie.”

Mia Nijland, omdenker in de zorg: "Gezondheidszorg is een belangrijke schakel in de samenleving. Je moet degene die zorg nodig heeft samen met zijn directe omgeving centraal stellen. Essentie daarbij is dat ze zelf uitmaken hoe ze een zo fijn mogelijk leven leiden. Welke zorg daarvoor nodig is, wordt duidelijk door hun verhaal en onafhankelijke screening, aangeboden in de regio. Zo kan iedereen bouwen op de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment.”

Harrie Kiekebosch, omdenker in de journalistiek “De samenleving zit vol met goede ideeën over het nieuwe fundament voor bijvoorbeeld zorg, onderwijs, economie en natuur. Laten we gebruikmaken van die ervaring, kennis en talenten om de nieuwe gelukskoers uit te stippelen. Dat lukt niet met machtsdenken, maar wel met een constructieve open dialoog op thema’s die de samenleving belangrijk vindt.

Martin van der Hooft, vooruitdenker en redacteur
Met goede ideeën alleen ben je er niet. Je moet de samenleving ook nog meekrijgen bij het verwezenlijken ervan. Dat kan alleen als je ze voor iedereen begrijpelijk uitlegt en ook openstaat voor andermans inbreng en ervaring.  Een oprechte interesse in de wereld, de mens en de maatschappij is daarbij even onontbeerlijk als de open blik van een vrij- of beter nog vooruitdenker.
Als redacteur heb ik natuurlijk mijn eigen – soms stevige – mening. Maar ik bewaak ook die open houding naar de inbreng van én interesse in anderen. De artikelen die ik schrijf krijgen daardoor een zo breed mogelijke basis en worden zo  - hopelijk - een gedegen visiestuk. Ieder artikel moet daarbij  recht kunnen doen aan de complexiteit van het betreffende dossier maar vooral ook helder en duidelijk verwoorden hoe wel als Geluk Centraal er naar kijken.

Wim-Heerke Spronk, voorzitter
bestuur@gelukcentraal.nl

Mia Nijland, secretariaat
secretariaat@gelukcentraal.nl

Harrie Kiekebosch, persvoorlichting
pers@gelukcentraal.nl